Grants

SOLVO Biotechnology actively takes part in numerous Hungarian grants and European Framework Programs often as a consortium leader. You can find below the list of ongoing and completed grants by sponsorship and scheme. We are continuously looking for new partners for upcoming grant applications. For further information, please contact us!

A külföldi tulajdonosunk döntése alapján cégünk 2022.12.01.-én egyesült a Magyarországon található másik leányvállalatával, így a Solvo Biotechnológiai Zrt beolvadt a Charles River Laboratories Hungary Kft-be, és a Solvo Zrt vagyona, jogai és kötelezettségei az összeolvadással létrejött jogutód társaságra szálltak át.

Elérhetőségeink:

Charles River Laboratories Hungary Kft

solvobiotech.com

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

+36 70 799 8991


Ongoing Grants

Széchenyi Terv Plusz program

Biológai terápiás készítmények teszteléséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés a Charles River Laboratories Hungary Kft-nél (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) uniós támogatással

A Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) által vezetett konzorcium 999,744,921 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló 1,649 milliárd forintos összköltségvetésű projekt keretében olyan kísérleti rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek alkalmasak biológikumok által közvetített gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások kimutatására.

Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: Solvo Biotechnológiai Zrt) – konzorcium vezető
Projekt költsége: 1.299.605.346 Ft, Támogatás tartalma: 650.076.931 Ft mértéke: 50,02 %
Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi tag
Projekt költsége: 349.667.990 Ft, Támogatás tartalma: 349.667.990 Ft mértéke: 100,00%

A Projekt befejezési dátuma: 2025.09.30.

A Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) és Szegedi Tudományegyetem alkotta konzorcium 60,62 %-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című pályázati kiíráson. A „Biologikum által kiváltott gyógyszer-gyógyszer interakció azonosítására alkalmas tesztek fejlesztése” című GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00043 azonosító számú projektben gyógyszeriparhoz kapcsolódó biotechnológiai kutatás-fejlesztési tevékenység valósul meg.

Az elmúlt évtizedekben két jelentősebb trend figyelhető meg a gyógyszerek alkalmazásában a világ fejlettebb régióiban. Az egyik a polifarmácia jelensége; a fejlettebb országok idősödő társadalmában ugyanis egyre több az olyan krónikus beteg, akiknél egynél több gyógyszer szedése szükséges. Mindez az ún. gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások előfordulásának kockázatát drasztikusan növeli, ezáltal a fejlesztési folyamat során egyre hangsúlyosabb szerepet kap ezen interakciók tesztelése. A másik megfigyelhető trend a gyógyszerfejlesztésben, az elmozdulás a hagyományos kismolekulás hatóanyagoktól a biológiai terápiás anyagok – antitestek, hormonok, növekedési faktorok, enzimek, oligonukleotidok, vakcinák és egyéb makromolekulák – irányába. Az utóbbi évtizedben az FDA által engedélyezett új hatóanyagok kb. negyede már biologikum volt. A biologikumok és ezekkel egyidőben szedett más gyógyszerek között is létrejöhetnek gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások. Elmondható azonban, hogy ez jellemzően nem direkt, hanem az immunrendszer által közvetített, így a korábban alkalmazott kísérleti módszerek nem nyújtanak kellően pontos információt.

Jelen projekt célja olyan kísérleti rendszerek kidolgozása és piacravitele, amely alkalmas a biologikumok kiváltotta immunreakciók által előidézett gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások in vitro kimutatására. A projekt kutatási szakmai hátterét a résztvevők korábbi, sejtbiológia, immunológia, in vitro eljárás fejlesztés terén elért eredményei, üzleti hátterét a SOLVO, mint piacvezető gyógyszeripari szolgáltató üzletfejlesztési és szolgáltatási tapasztalata adják. A kifejleszteni kívánt szolgáltatásunk célcsoportja azok a gyógyszeripari, biotechnológiai vállalatok, kutatócsoportok, amelyek piacra szánt biologikumok, bioszimilárisok fejlesztésével foglalkoznak.

A projekt Szegeden valósul meg, 2022. február 1. és 2025. január 31. között.

Completed Grants

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Nagyáteresztő-képességű szolgáltatáscsomag kifejlesztése táplálék-kiegészítők felszívódásának és transzporterfehérje mediált gyógyszerkölcsönhatásainak korai, in vitro tesztelésére

Kedvezményezett neve:

Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: Solvo Biotechnológiai Zrt) – konzorcium vezető
Projekt költsége: 1.240.776.110 Ft Támogatás tartalma: 494.127.492 Ft mértéke: 39.8224 %
Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi tag
Projekt költsége: 147.589.041 Ft Támogatás tartalma: 147.589.041 Ft mértéke: 100%

A Projekt befejezési dátuma: 2023.01.24.
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00245

További információ a linken érhető el.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gyógyszeriparhoz kapcsolódó, őssejt alapú kutatás-fejlesztés a SOLVO Biotechnológiai Zrt.-nél, uniós támogatással

A SOLVO Biotechnológiai Zrt. által vezetett konzorcium 1,066 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című pályázaton a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programkeretében. A 1,354 milliárd forintos összköltségvetésű projekt keretében őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása zajlik, gyógyszerfejlesztési célokra.

A SOLVO Biotechnológiai Zrt., a HR Pharma Kft. és Szegedi Tudományegyetem alkotta konzorcium 80,78%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című pályázati kiíráson. Az „Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra” című, GINOP-2.2.1-15-2017-00047 azonosító számú projektben gyógyszeriparhoz kapcsolódó biotechnológiai kutatás-fejlesztési tevékenység valósul meg.

Solvo Biotechnológiai Zrt. – konzorcium vezető 
Projekt költsége: 759 963 051 Ft Támogatás tartalma: 493 511 666 Ft mértéke: 64.80 %
Szegedi Tudományegyetem – konzorciumi tag 
Projekt költsége: 499 483 332 Ft Támogatás tartalma: 499 483 332 Ft mértéke: 100%
HR Pharma Kft. – konzorciumi tag 
Projekt költsége: 93 025 368 Ft Támogatás tartalma: 73 195 293 Ft mértéke: 78,67 %

A gyógyszerfejlesztésen belül kötelező és nagyon fontos részfeladat az ADME vizsgálatok elvégzése, melyek során azt vizsgáljuk, hogy a gyógyszermolekula milyen mértékben szívódik fel a bélből, milyen szervekbe jut be, hogyan és milyen mértékben bomlik le és hogyan és mennyi idő alatt ürül ki a szervezetből. Az ADME vizsgálatok fontos objektumai a májsejtek, melyek tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a vizsgálatok hatékonyságát is. A projekt kapcsán a Szegedi Tudományegyetem új primer humán májsejt izolálási technológiákat fejleszt ki, az eljárásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszerrel egyetemben. Mindezek mellett olyan új innovatív eljárás kifejlesztésére is sor kerül, melyben akár a regeneratív medicinában is használható zsírszövetből izolált őssejtekből májsejteket hozunk létre és ezeken a sejteken validáljuk velük kapcsolatban a metabolizmushoz szükséges részfolyamatokat.

Az innovatív eljárások új távlatokat nyithatnak az ADME vizsgálatokban, ezáltal biztosítva a projekt legkézzelfoghatóbb társadalmi hasznosságát, hogy olcsóbbá és könnyebben hozzáférhetővé tegye az ADME vizsgálatok egyik legfontosabb és legköltségesebb feltételét, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy új gyógyszerek gyorsabban, biztonságosabban és olcsóbban jussanak el a betegekhez. Továbbá a pályázat által biztosított forrásokból a Szegedi Tudományegyetemen egy egyedülálló GMP sejtlaboratórium, valamint egy közvetlenül kapcsolódó fejlett terápiákra specializálódó fázis I. klinikai farmakológiai kutató központ is kialakításra kerül. Ez az új infrastruktúra lehetővé teszi a gyógyszerkutatások következő szintjének is a biztosítását a régióban, illetve megteremti az alapját olyan új, jelenleg nem vagy csak nehezen kezelhető klinikai kórképeknek a gyógyítására, mely terápiás eljárások eddig Magyarországon nem voltak elérhetőek.

A projekt Szegeden valósult meg, 2017. július 1. és 2022. április 30. között

Reagens és szolgáltatás csomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának - disztribúciójának - metabolizmusának - eliminációjának (ADME) vizsgálatához

Kedvezményezett neve:
SOLVO Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető)

Biospirál-2006 Fejlesztő és Tanácsadó KFT, BioTalentum Tudásfejlesztő KFT, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szegedi Tudományegyetem (konzorciumi tagok)

A Solvo Zrt támogatás összege: 303.675.530, - Ft
A támogatás mértéke: 72,11%

A Projekt befejezési dátuma: 2021.01.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00009

Membrán transzporter panel kialakítása és in vitro holisztikus modellek karakterizálása gyógyszerek toxicitásának, mellékhatásainak tesztelésére

Kedvezményezett neve:
SOLVO Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A támogatás összege: 75.941.481, - Ft
A támogatás mértéke: 39,31%

A Projekt befejezési dátuma: 2018.05.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2016-00826

Társadalmi Megújulás Operatív Program

A SOLVO Zrt. munkatársainak továbbképzése a vesenyképesség fokozása érdekében

Kedvezményezett neve: SOLVO Biotechnológiai Zrt.
Projekt címe: A SOLVO Zrt. munkatársainak továbbképzése a versenyképesség fokozása érdekében
Azonosítószáma: TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0021
Támogatás összege: 18.365.664 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2014. április 4 – 2015. február 28

Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a SOLVO Biotechnológia Zrt.-nél

Kedvezményezett neve: SOLVO Biotechnológiai Zrt.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a SOLVO Biotechnológiai Zrt.-nél
Azonosítószáma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0687
Támogatás összege: 10.605.060 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2014. április 1 – 2015. március 31.

French –Hungarian (NKTH-ANR) Bilateral Cooperation section Biotechnology 2009

Antimalarial drug discovery and development of new in vitro assays for the optimization of antimalaria therapy (ADDMAL09)

Coordinator: SOLVO Biotechnology Partners: L’Universite Montpellier 2, L’ Universite Nice Sophia Antipolis, Institute Of Enzimology HAS BRC

National Technology Programme - 2008/1

Development of in vitro diagnostic test systems for predicting drug-resistance (IVDMDQ08)

Coordinator: SOLVO Biotechnology Partners: University of Debrecen, Medical and Health Science Center; University of Pécs, Medical School; University of Szeged, Albert Szent-Györgyi Clinical Center; 77 Elektronika Ltd; T-Cell Technologies Ltd., Laboratory of Tumor Pathology and Molecular Diagnostics 
www.solvodiagnostics.com

Economic Development Operational Programme (with the support of the European Regional Development Fund)

Development of innovative cell and membrane based assays for the detection of transporter interactions by a pharmacogenomic approach (GOP-1.1.1-11-2011-0064)

The main objective of this project is the development and validation of novel methods for in-vitro testing of drug-transporter interactions. Moreover further development of experimental systems will result in new services and products (assay development and cell line generation). Coordinator: SOLVO Biotechnology (address: H-6726 Szeged, Közép fasor 52.) Partners: HAS BRC Szeged, SeqOmics Kft.,

Mórahalom Further development and commecialization of SOLVO’s Predicell-uptake transzporter assay-kit product family (GOP-1.3.1-11/B-2011-0036)

The main objectives of this project are to develop a living cell based, stabilized, transportable and ready-to-use in vitro testing device for the modelling of certain pharmacologic barriers and the detection of drug-transporter interactions) Beneficiary: SOLVO Biotechnology (address: H-67264 Szeged, Szilánk köz 3.)

Integrated preclinical tools for the determination and the enhancement of drug absorption (GOP-1.1.1-11-2011-0017)

The main objectives of this project are to develop new assays, to identify and validate a universal probe substrate for P-gp and BCRP and to validate our inverse prodrug approach aiming to enhance the absorption of certain drugs. Coordinator: SOLVO Biotechnology (address: H-6726 Szeged, Közép fasor 52.) Partners: University of Debrecen Department of Organic Chemistry (address: H-4032, Hungary; Debrecen, Egyetem tér 1.)

Complex cell- and membrane vesicle based solution package development for high sensitivity pre-clinical screening of cholestethic compounds (GOP-1.1.1-09/1-2009-0054)

Liver toxicity is a major hurdle in drug development and mourine in vivo models offer poor prediction. This project will develop an in vitro platform that aims good prediction of liver toxicity in man based on HepaRG cells as well as drug transporter containing membrane vesicles. Coordinator: SOLVO Biotechonology (address: H-6726 Szeged, Közép fasor 52.) Partners: Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences (address: H-1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.)

Enhancement of pharmacokinetic parameters of drugs with innovative multivalent conjugates (GOP-1.1.1-09/1-2009-0055)

Poor oral bioavailability can be overcome by targeting transporter proteins present in the intestinal epithel with prodrug conjugates. The project will develop the capability to design, synthesize and test drug conjugates in this approach using the in vitro absorption model Caco-2 as well as transporter specific tools. Coordinator: SOLVO Biotechnology (address: H-6724 Szeged, Szilánk köz 3.) Partners: University of Szeged, Medical Faculty, Department of Medical Chemistry (address: H-6720 Szeged, Dóm tér 8.)

Development of an in vivo technological platform for pharmaceutical applications by enhancing R&D capacities (GOP-1.3.2-09-2010-0008)

The main objective of the project is to expand our current research methods with in vivo experimental systems for all the 4 physiological barriers (blood-brain barrier, kidney, liver, intestine) and cross-validate our in vitro systems with in vivo data obtained. Coordinator: SOLVO Biotechnology (address: H-6724 Szeged, Szilánk köz 3.)

Economic Development Opreational Programme

Extension of the IT system at Solvo Biotechnology (GOP-2011-2.1.1/A)

The aim of the project is to modernize the current IT infrastructure at SOLVO Biotechnology

Improving the competitiveness of SOLVO Biotechnology by the implementation of an integrated enterprise resource planning (GOP-2.2.1-09/1-2010-0394)

The aim of the project is to implement an integrated enterprise resource planning system (ERP) at SOLVO Biotechnology to improve the competitiveness of the company. In the frame of the project the currently used MS Navision 3.6 will be replaced. The new system enables comprehensive and extended support of the financial operations at SOLVO Biotechnology. Coordinator: SOLVO Biotechnology (address: H-6726 Szeged, Közép fasor 52.)

Péter Pázmány Programme

Leading edge technologies in the Debrecen University Region: applications in genomics, nano- and biotechnologies (RET-06/2004)

Coordinator: University of Debrecen Partners: National Instruments Europe Ltd.; Metalelektro Ltd.; Szinapszis Ltd.; Labexpert Ltd.; ACROM; Kéri Pharma; Papp-Ker Ltd.Mastergood Ltd.; Bakonszeg AWASSI; Juhker Ltd.; North Great Plain Regional Agricultural Innovation and Technology Transfer Centre Non-profit Company; SANATMETAL Manufacturer of Orthopaedic and Traumatologic Products; Comgenex Research and Development Inc.; SOLVO Biotechnology; Experimetria Ltd.; Synonens Research and Development Ltd.

Neurobiological Knowledge Center - Therapeutic-Aimed neurobiological researches, from the molecule to the integrated functioning of the nervous systems (RET-08/2004)

Coordinator: University of Szeged Partners: Biological Research Center of Szeged of the Hungarian Academy of Science; Hungarian Academy of Sciences Supported Research Groups; EGIS Pharmaceuticals; SOLVO Biotechnology; Diagnosticum Inc.; Kromat Ltd.; Creative Labor Ltd.; Rytmion R&D Ltd.; Kation Europe; QualiCont In Vitro Diagnostics; South-Plain Bioinnovation Center, Genomic Laboratory (DIABIC)

Ányos Jedlik Programme

Development of novel multi-target anti-inflammatory molecules using primary human phagocyte cellular assay systems (Inflamin)

Coordinator: Vichem Chemie Research Ltd. Partners: Semmelweis University; Office for Academy Research Groups Attached to Universities, Peptide Biochemistry Research Group; SOLVO Biotechnology; University of Debrecen

László Kozma Programme

Development of HTS kit for analyzing transporter-drug interactions using cholesterol treated insect-cells expressing human MXR transporter.

Coordinator: SOLVO Biotechnology. Partners: none Oszkár Asbóth Programme - Focus Sector Innovation Program (FSIP) - 2005

Oszkár Asbóth Programme - Focus Sector Innovation Program (FSIP) - 2005

DermaVir - Vaccine therapy innovation technological cluster (DermaVir)

Coordinator: Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences Partners: ERCOM Ltd.; GENETIC IMMUNITY Kft.; Semmelweis University, Institute of Pathophysiology; University of Szeged; SOLVO Biotechnology; L&MARK Kft.; St. Laszlo Hospital

Xenobiotic Transporter Technology Platform (XTTP) - Therapeutical and Toxicological Applications (XTTPSRT1)

Coordinator: SOLVO Biotechonology Partners: University of Szeged; Biological Research Center of the Hungarian Academy of Science; Agricultural Biotechnological Research Centre; LAB Research International Hungary Ltd.; Avidin Ltd.

National Research and Development Programmes (NKFP)

Investigation of cyclodextrin-cell membrane interactions to develop "second generation" cyclodextrins more efficient in drug formulation (NKFP-1A/041/2004)

Coordinator: Cyclolab Research-Development Laboratory Ltd. Partners: Solvo Biotechnology; University of Debrecen; HAS- Institute of Enzimology; University of Szeged, Department of Medical Chemistry

Development of molecular therapeutic tools for pharmacological modulation of the effects of Progesterone Induced Blocking Factor (NKFP-1A/057/2004)

Coordinator: Solvo Biotechnology Partners: University of Pécs, Faculty of Medicine Dept. Of Microbiology and Immunology; Biological Research Center of the Hungarian Academy of Science, Institute of Chemistry; Intercell Biomedical Research and Development AG; Semmelweis University Cooperative Research Centre, Rational Drug Design Laboratory; University of Szeged, Department of Medical Chemistry; University of Szeged, Faculty of Pharmacy, Dept. Pharmacodynamics and Biopharmacy; KPS Biotechnology Ltd.; L&Mark Informatika

Development and application of cell- and gene-therapy methods in medicine (NKFP-1A/060/2004)

Coordinator: National Medical Center, Department of Hematology and Immunology Partners: HungAcadSci Institute of Experimental Medicine; Semmelweis University, Department of Surgery and Transplantion, First Department of Pediatric; HungAcadSci SzBK Institute of Enzimology, Economy and Biotechnology Research Center; Diagnostikum Ltd.; Solvo Biotechnology; MikroVákuum Ltd

Economic Competitiveness Operative Programme - 3.3.2- Development of Company Research Infrastructure

Development of a novel biopharmacological and diagnostic methods (GVOP-3.3.2.-2004-04-0001/3.0)

Coordinator: SOLVO Biotechnology

Supporting research infrastructure for the development of assay systems to study the interaction of test drugs with SLC uptake transporters (GVOP-3.3.2-05/1.-2005-05-0015/3.0)

Beneficiary: SOLVO Biotechnology

Economic Competitiveness Operative Programme - 3.1.1. - Applied Research & Development - 2004

Development of a new method based on PIBF measurement to diagnose malignant tumors and threatening abortion (GVOP-3.1.1.-2004-05-0329/3.0)

Coordinator: University of Pécs Partners: SOLVO Biotechnology; Cooperative Research Center (SE)

In vitro pharmacokinetics; Development of high-through-put systems suitable for in vitro ADME-Tox investigations (vesicular-transport, ATP-ase and cellular model systems) (GVOP-3.1.1.-2004-05-0506/3.0)

Coordinator: SOLVO Biotechnology Partners: HungAcadSci- Department of Enzimology, BRC

Development of cellular model systems expressing multidrug resistant proteins for the biological characterization of protein kinase inhibitors (GVOP-3.1.1.-2004-05-0467/3.0)

Coordinator: Semmelweis University (Budapest) Partners: Cooperative Research Center (SE); National medical Center; Solvo Biotechnology; Vichem Chemie Ltd.

Development of in silico and in vitro methods for the prediction of multidrug resistance and penetration of blood-brain barrier (GVOP-3.1.1.-2004-05-0440/3.0)

Coordinator: ComGenex Ltd. Partners: Solvo Biotechnology; University of Debrecen; ComGrid Ltd.

Multidrug Resistance Kit in rheumatoid arthritis (GVOP-3.1.1.-2004-05-0243/3.0)

Coordinator: Semmelweis University (Budapest) Partners: County Hospital, Kecskemét; Solvo Biotechnology; Goodwill Research Ltd.

Economic Competitiveness Operative Programme - 3.2.2. - Cooperative Research Centers - 2004

Establishment of the Human Biotechnological Research and Educational Center (GVOP-3.2.2.-2004-07-0015/3.0)

Coordinator: National Medical Center Partners: Department of Medical Chemistry, Institute of Pathobiochemical and Molecular Biology, Semmelweis University; Department of Organic Chemistry, Eötvös Lóránd University of Science; Institute of Enzimology, Hungarian Academy of Sciences; Cytobiology Laboratory, Institute of Experimental Medical Science Research, Hungarian Academy of Sciences; Diagnosticum Ltd.; Solvo Biotechnology; Institute of Isotopes Co., Ltd.; Creative Development Deposit Company; GENOMED Ltd.; Csertex Ltd.; TRIGON Ltd

Economic Competitiveness Operative Programme - 3.3.3 “Funding Company Innovation”

Development of assay systems to study the interaction of test drugs with SLC uptake transporters (GVOP-3.3.3-05/1.-2005-05-0118/3.0)

Beneficiary: Solvo Biotechnology

Completed EU Framework Programs (FP)

Mechanism-Based Integrated Systems for the Prediction of Drug-Induced Liver Injury (MIP DILI)

Call: IMI-JU-3rd call-2010-Topic 1

Contract number: 115336,

Participant MIP DILI

Project website: http://www.mip-dili.eu/

Eustroke - European stroke research network Call: FP7-HEALTH-2007-A Instrument: CP-Large Scale Integration Project Contract number: HEALTH-F2-2008-202213 Eustroke on Cordis

EUREKA Eurostars Programme Development of a Drug-transporter Specific Ready-to-use Monolayer Cell Product Line: PreadyPort

Coordinator: SOLVO Biotechnology Partners: Advancell Advanced In vitro Cell Technologies SA

European Network to Promote Research into Uncommon Cancers in Adults and Children: Pathology, Biology and Genetics of Bone Tumors (“EuroBoNet”)

Call: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5 Instrument: NoE Contract number: 018814, Participant Eurobonet on Cordis

EC Optimisation of liver and intestine in vitro models for pharmacokinetics and pharmacodynamics studies ("LIINTOP")

Call: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 Instrument: STREP Contract number: LSBH-CT-2006-037499, Co-PI Liintop on Cordis 

Biosimulation- A New Tool in Drug Development ("BioSim") Call: FP6-2004-LIFESCIHEALTH Instrument: NoE Contract number: 005137, Co-PI Biosim on Cordis

Non-viral gene transfer ("INTHER") Call: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5 Instrument: STREP Contract number: LSBH-CT-2005-018961 Co-PI Inther on Cordis

Membrane transporters: In vitro models for the study of their role in drug fate ("MEMTRANS") Call: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5 Instrument: STREP Contract number: 518246, Co-PI Memtrans on Cordis

Towards new diagnostic standards - development of a protein based diagnostic assay and of a novel anti-abortion drug target (PIBF) Call: FP6-2003-SME-1 Instrument: CRAFT, Contract number: 018814COOP-CT-2004-508141 Pibf on