GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00043

Biológai terápiás készítmények teszteléséhez kapcsolódó  kutatás-fejlesztés a Charles River Laboratories Hungary Kft-nél (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) uniós támogatással

A Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) által vezetett konzorcium 999,74 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló 1,649 milliárd forintos összköltségvetésű projekt keretében olyan kísérleti rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek alkalmasak biológikumok által közvetített gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások kimutatására.

A Charles River Laboratories Hungary Kft (jogelőd: SOLVO Biotechnológiai Zrt.) és Szegedi Tudományegyetem alkotta konzorcium 60,62 %-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című pályázati kiíráson. A „Biologikum által kiváltott gyógyszer-gyógyszer interakció azonosítására alkalmas tesztek fejlesztése” című GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00043 azonosító számú projektben gyógyszeriparhoz kapcsolódó biotechnológiai kutatás-fejlesztési tevékenység valósul meg.

Az elmúlt évtizedekben két jelentősebb trend figyelhető meg a gyógyszerek alkalmazásában a világ fejlettebb régióiban. Az egyik a polifarmácia jelensége; a fejlettebb országok idősödő társadalmában ugyanis egyre több az olyan krónikus beteg, akiknél egynél több gyógyszer szedése szükséges. Mindez az ún. gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások előfordulásának kockázatát drasztikusan növeli, ezáltal a fejlesztési folyamat során egyre hangsúlyosabb szerepet kap ezen interakciók tesztelése. A másik megfigyelhető trend a gyógyszerfejlesztésben, az elmozdulás a hagyományos kismolekulás hatóanyagoktól a biológiai terápiás anyagok – antitestek, hormonok, növekedési faktorok, enzimek, oligonukleotidok, vakcinák és egyéb makromolekulák – irányába. Az utóbbi évtizedben az FDA által engedélyezett új hatóanyagok kb. negyede már biologikum volt. A biologikumok és ezekkel egyidőben szedett más gyógyszerek között is létrejöhetnek gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások. Elmondható azonban, hogy ez jellemzően nem direkt, hanem az immunrendszer által közvetített, így a korábban alkalmazott kísérleti módszerek nem nyújtanak kellően pontos információt.

Jelen projekt célja olyan kísérleti rendszerek kidolgozása és piacravitele, amely alkalmas a biologikumok kiváltotta immunreakciók által előidézett gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások in vitro kimutatására. A projekt kutatási szakmai hátterét a résztvevők korábbi, sejtbiológia, immunológia, in vitro eljárás fejlesztés terén elért eredményei, üzleti hátterét a SOLVO, mint piacvezető gyógyszeripari szolgáltató üzletfejlesztési és szolgáltatási tapasztalata adják. A kifejleszteni kívánt szolgáltatásunk célcsoportja azok a gyógyszeripari, biotechnológiai vállalatok, kutatócsoportok, amelyek piacra szánt biologikumok, bioszimilárisok fejlesztésével foglalkoznak.

A projekt Szegeden valósul meg, 2022. február 1. és 2025. szeptember 30. között.