GOP-1.3.1-11/B-2011-0036 projekt

Projektismertető

„A SOLVO Predicell-uptake transzporter assay-kit termékcsaládjának továbbfejlesztése és piaci bevezetése, valamint a termelő kapacitások fejlesztése” című GOP-1.3.1-11/B-2011-0036 projekt Kedvezményezett: Solvo Biotechnológiai Zrt., 6726 Szeged, Közép fasor 52. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdasági Operatív Program keretében valósul meg. A projekt összköltsége: 77.761.993 Ft Elnyert támogatás: 39.483.026 Ft Futamidő: 22 hónap (2012.01.01 - 2013.10.31.) Projektvezető: Jani Márton Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83.

A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja egyes farmakológiai barrierek modellezésére és uptake transzporter interakciók vizsgálatára alkalmas, élősejt-alapú, stabilizált, szállítható és azonnal felhasználható in vitro eszköz kifejlesztése. Az in vitro mérések stabil vagy tranziens transzfektáns humán vagy emlős sejteken zajlanak, ahol a sejten belüli akkumulációt lehet a szülői sejthez viszonyítani. A kísérletes elrendezés 12, 24 vagy 96 lyukú mikrotiter lemezre optimalizált. A rendelkezésünkre álló konstrukciók között ugyanakkor ki kell alakítani egy alkalmazási és piacra kerülési sorrendet. Ebben a sorrendben számunkra az FDA/EMA hatósági ajánlás a mérvadó. További célunk, hogy - a vesén és a májon át történő gyógyszer eliminációban részt vevő - uptake transzporterek minél szélesebb palettáját tudjuk lefedni. A fenti priorizálás alapján a projektben, többlépcsős fejlesztésben, az alábbi konstrukciókat tervezzük piacra vinni szállítható és azonnali felhasználásra kész termék formájában:
  • OAT3, OCT1,
  • NTCP, OATP2B1, OCTN1, OCTN2,
  • MATE1, MATE2K, OATP1A2, OATP2A1.
A sejtvonalakat 96 és 24 lyukú lemezen tervezzük szállítani, előbbieket gátlás, utóbbiakat direkt kölcsönhatások mérésére optimalizálva. Várakozásaink szerint elsősorban a direkt kölcsönhatások számíthatnak majd jelentős érdeklődésre. A fentiekben vázolt megoldás egyedülálló piaci előnye, hogy a felhasználók anélkül férnek hozzá uptake transzporter kölcsönhatás mérésekhez, hogy
  • sejtvonalat kellene beszerezniük vagy kifejleszteni,
  • sejtvonalat kellene fenntartaniuk (nem szükséges hozzá szövettenyésztő infrastruktúra és tapasztalat),
  • törődniük kellene a sejttenyésztés előnytelen skálázódásával.
Összefoglalva, a pályázat keretében kifejlesztendő megoldás a hatósági ajánlásokkal konform, a világpiaci trendet követő, a piacon egyedi előnyök alapján pozicionálható, szellemitermék-oltalom alá eső megoldást eredményez.

A PROJEKT SORÁN FEJLESZTETT TERMÉK ÚJDONSÁGTARTALMA

A piacon hozzáférhető, illetve házon belüli megoldásokhoz képest a projekt során kifejlesztett megoldás az alábbi újdonságokkal/előnyökkel rendelkezik: 1. Nagyobb hozzáférés Hozzáférést biztosít uptake transzporterekkel való kölcsönhatások mérésére sejtvonalak fejlesztése vagy beszerzése nélkül. A termékkel mind az IP vonatkozások költségeit, mind a házon belülre hozás költségeit meg lehet spórolni. Hozzáférést biztosít uptake transzporterekkel való kölcsönhatások mérésére sejttenyésztő know-how és infrastruktúra nélküli környezetben. 2. Gyorsabb eredmények A rendeléstől számított szállítási idő jelentősen rövidebb lesz, mint egy sejtvonal felvétele hosszú távú tárolásból. 3. Költséghatékonyság Az ügyfélnek a termék használatával nem kell fenntartania szövettenyésztő know-how-t és infrastruktúrát uptake transzporter kölcsönhatás mérésekhez. Kiküszöböli a sejttenyésztés előnytelen skálázódását. Egy sejtvonal fenntartásának költsége jellemzően nem nagyon függ a felhasználás intenzitásától (akkor is magas, ha a felhasználás rendszertelen és alacsony mértékű). A termék szállításának 'on demand' jellege vonzó lehet olyan ügyfelek számára, akik nem végeznek rutinszerűen, rendszeresen ilyen méréseket. 4. Biztonság Az ügyfél biztonságát szolgálja, hogy a transzporterekkel való kölcsönhatások mérését anélkül megoldhatja, hogy a fejlesztés alatt álló hatóanyagjelöltek(et) házon kívülre küldené, mivel a vegyület még nincs szabadalmaztatva.

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

1. Élő sejteken alapuló, mérésre kész állapotú termékek koncepciójának igazolása 2. A gyógyszer-engedélyező hatóságok által kiemelt transzportereket tartalmazó sejtvonalak termékké fejlesztése 3. A termékpaletta bővítése gyógyszerkinetikában jelentős uptake transzporterekkel I. 4. A termékpaletta bővítése gyógyszerkinetikában jelentős uptake transzporterekkel II. 5. A Predicell termékcsalád piacra vitele NFÜ MAG