IPARJOG-12-1-2013-0109

usztIPARJOG-12-1-2013-0109 projekt

PROJEKTISMERTETŐ

„Minőségi kontroll készítmények és eljárás kifejlesztésükre” című találmány hazai szabadalmi bejelentésének támogatása
IPARJOG-12-1-2013-0109
Kedvezményezett: SOLVO Biotechnológiai Zrt., 6726 Szeged, Közép fasor 52.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósul meg.
A projekt összköltsége: 598.900 Ft
Elnyert támogatás: 598.900 Ft
A projekt megvalósításának ideje: 2013. június 13 – december 31.
Projektvezető: Dr. Apjok András
Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.

A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja a SOLVO Biotechnológiai Zrt. által jegyzett „Minőségi kontroll készítmények és eljárás kifejlesztésükre” című találmány hazai iparjogvédelmi oltalmát szolgáló oltalomszerzés.
Projektfeladatok:
1. A találmány leírása
2. A szabadalmi ügyvivő DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. megbízása a bejelentő SOLVO Zrt. által
3. Szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kivitelezésében
4. Szabadalmi igénypontok összeállítása, a találmány leírása
5. Szabadalmi bejelentés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál hazai oltalomszerzés céljából
6. Dokumentumok pótlása, iparjogvédelmi tanácsadás
7. Szabadalom megadása (SZTNH)

A fent részletezett feladatok alapján a projektet három munkaszakaszba szerveztük a megpályázott költségek finanszírozási igénye alapján. A szabadalom megadása azonban túlmutathat a projekt keretein, erre hatósági eljárásra ugyanis sem közvetlen, sem közvetett ráhatása nincs a pályázónak.
A szabadalmi bejelentés alapján a későbbiekben több potenciális célországban is szabadalmaztatni kívánjuk találmányunkat.

MAG