GOP-1.1.1-11-2011-0064 projekt

 

Projektismertető

„Gyógyszerjelöltek preklinikai vizsgálatára alkalmas innovatív sejt- és membránalapú esszék fejlesztése farmakogenomikai megközelítéssel a gyógyszer transzporter interakciók kimutatására” című GOP-1.1.1-11-2011-0064 projekt Kedvezményezett: Solvo Biotechnológiai Zrt. A projekt Új Magyarország Fejlesztési Terv, Gazdasági Operatív Program keretében elnyert pályázat keretében valósul meg.

A projekt összköltsége: 135.364.334.- Ft Elnyert támogatás: 87.954.296.- Ft Futamidő: 25 hónap (2012.04.01.-2014.04.30.) Projektvezető: Dr. Krajcsi Péter

A projekt célja:

A Solvo Zrt. a sejtmembránokban lokalizálódó pumpák az ún. transzporter fehérjék tanulmányozásával foglalkozik. Piacvezetőként a Solvo Zrt. alapvető célja, hogy a klinikailag releváns transzporterek és barrierek területén egyedülállóan versenyképes termékpalettával rendelkezzen. A transzporterek és a különböző gyógyszermolekulák vagy toxikus anyagok közötti kölcsönhatások in vitro vizsgálatának jelentősége a piacon széles körben elfogadott. Ezzel kapcsolatban az amerikai (FDA) és európai gyógyszerészeti hatóságok (EMA) ajánlásokat és állásfoglalásokat tettek közzé a gyógyszerfejlesztők számára. A világpiacon jelenleg kiélezett verseny folyik, hogy a transzporter interakciók területén ki tudja kiszolgálni a hatósági követelményeknek eleget tevő vizsgálati igényeket, és ki tudja a legelőremutatóbb technológiákat elsőként piacra vinni. Ezeknek a vizsgálatoknak különösen a korai gyógyszerfejlesztésben van nagy jelentősége a hatóanyagjelöltek várható felszívódási, kiválasztódási és toxikus tulajdonságaik előrejelzése miatt. A korai gyógyszerfejlesztésben az in vitro módszerek alkalmasak arra, hogy rövid idő alatt több száz, akár több ezer molekula adott transzporterrel való kölcsönhatását mutassák ki. Az adott molekula szervezeten belüli sorsáról, ADME tulajdonságairól, valamint ezekben a folyamatokban a transzporterek szerepéről csak a jóval drágább és körülményesebb állatkísérletek adhatnak felvilágosítást. Ezért a gyógyszerfejlesztő vállalatok elsődleges érdeke a nem megfelelő tulajdonságú gyógyszerjelöltek kiszűrése minél korábbi időpontban. Fentiek tükrében a projekt célja in vitro tesztelésre alkalmas újszerű módszerek kifejlesztése és validálása, valamint egyes vizsgálati rendszereink továbbfejlesztésével új szolgáltatás- és termékfejlesztés. A projekt keretében összesen létrehozunk 16 sejtvonalat, 3 szolgáltatást, 3, terméket, 4 prototípust, 4 technológiát.

A projekt újdonságtartalma:

 • Új molekuláris biológiai eljárás/expressziós rendszer kifejlesztése tranziensen vagy stabilan expresszáló emlős sejtvonalak létrehozására
 • Farmakogenomikai megközelítés alkalmazása klinikailag jelentős transzporter variánsokat expresszáló sejtvonalak létrehozásával
 • Innovatív, tripla transzfektáns sejtes vizsgálórendszer kifejlesztése gyógyszer-indukálta veseelégtelenség vizsgálatára
 • Módszer/eljárás kidolgozása membránvezikulák IOV arányának meghatározására
 • Nagy tisztaságú és magas homogenitású membrán preparátumok gyártástechnológiájának továbbfejlesztése
 • Validációs módszertani eszközpark továbbfejlesztése
Összefoglalva, a pályázat keretében a világpiacon versenyképes, a hatósági ajánlásokkal konform, a piacon egyedi előnyök alapján pozícionálható, szellemi termék oltalom alá eső termékeket, szolgáltatások kifejlesztését irányozzuk elő.

A projekt tevékenységei:

 1. Új expressziós rendszerek fejlesztése az ABC transzporterek tanulmányozásához stabilan expresszáló emlős sejtes rendszerekben
 2. Új farmakogenomikai eszközök fejlesztése az ABC transzporterek gyógyszer-szubsztrátok farmakodinamikai/farmakokinetikai profiljára gyakorolt hatásának vizsgálatára
 3. BCRP,MDR1 és MRP2 transzportert expresszáló vezikula preparátumok gyártási technológiájának továbbfejlesztése
 4. Membránvezikulák IOV arányának meghatározására alkalmas módszer kifejlesztése
 5. A különböző expressziós rendszerekből nyert membránvezikulák korrelációs vizsgálata
 6. Sejtes rendszer kifejlesztése a gyógyszer-indukálta veseelégtelenség vizsgálatára

 

 

 

A projektben közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet dr. Vizler Csaba tudományos főmunkatárs kutatócsoportja és a SeqOmics Biotechnológia Kft.

 

 

 

NFÜ
MAG