GOP-1.3.2-09-2010-0008 Projekt

Projektismertető

In vivo technológiai platform fejlesztése gyógyszeripari felhasználásra a kutatás-fejlesztési kapacitások erősítésével” című GOP-1.3.2-09-2010-0008 Projekt Kedvezményezett: Solvo Biotechnológiai Zrt. 6726 Szeged, Közép fasor 52. A projekt Új Magyarország Fejlesztési Terv, Gazdasági Operatív Program keretében elnyert pályázat keretében valósul meg. A projekt összköltsége: 465.833.707.- Ft Elnyert támogatás: 279.500.224.- Ft Futamidő: 36 hónap (2011.05.01.-2013.04.30.) Projektvezető: Dr. Erdő Franciska Közreműködő szervezet: MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1139 Budapest, Váci út 83.

A projekt célja:

In vivo vizsgálati módszerek kutatása, fejlesztése a fő élettani barrier rendszerekben lévő transzporter kölcsönhatások tanulmányozására. A K+F tevékenység személyi és tárgyi működési feltételeinek megteremtése és bővítése. A Solvo az élő szervezetben működő barrierekben megtalálható fehérjék tanulmányozásával foglalkozik. Eddigi fő profilunk az in vitro eljárások fejlesztése volt a transzporterek vizsgálatára. Projektjavaslatunk a meglévő módszertani palettánk kiegészítése in vivo kísérletes rendszerekkel, mind a négy barrier rendszerre (bél, máj, agy, vese), ill. az in vitro tesztjeink keresztvalidálása az in vivo adatokkal.

A projekt részcéljai:

  • Kutatólaboratóriumok létesítése: állatház, mikrodialízis és izolált szervi kutató laboratórium
  • Laboratóriumi kapacitásbővítés: (hideg) analitikai laboratórium és állatház/műtő
  • Esszéfejlesztés: a xenobiotikumok ADME tulajdonságainak meghatározását szolgáló kísérletes eljárások fejlesztése
  • Farmakokinetikai technológiai platform kiterjesztése in vivo és in situ technikákkal
  • Sejtlabor facilitások fejlesztése keresztvalidáláshoz
  • K+F személyi feltételek fejlesztése, munkahelyteremtés
Értékesítés: a projektben kifejlesztett eljárásokra alapuló szolgáltatások értékesítése a világpiacon

A projekt tevékenységei:

Intesztinális barrier-rendszer vizsgálata: A szöveti alapú technikák közül az izolált bélszövet vizsgálatát, valamint kifordított bélzsák modell bevezetését tervezzük. Az in situ technikák közül a single pass bél perfúziós modell, valamint az in situ closed loop perfúziós modell beállítását tervezzük patkányon. In vivo patkányon, egéren és mutáns ill. transgenikus állatokon szeretnénk a molekulák abszorpcióját vizsgálni orális, intraduodenális és intravénás adagolást követően. Az eredmények alapján a molekulák farmakokinetikai tulajdonságaira és biohasznosíthatóság mértékére is tudunk következtetni. A vesében történő elimináció és reabszorpció vizsgálatához szintén szükséges sejtes, szöveti alapú és in vivo modelleket beállítani. A szöveti alapú módszerek közül szeretnénk az izolált perfundált vesetubulus technikát, a veseszövet-szelet technikát és az izolált perfundált vese módszerét bevezetni. In vivo vese kiválasztást szeretnénk altatott és éber állatokon vizsgálni. Releváns és emberre is extrapolálható eredményeket kapunk. A hepatobiliáris barrier vizsgálatára jelenleg membrán, sejtes és hepatocita- szendvics-kultúra assay-k állnak rendelkezésre. Szöveti alapú módzserként az izolál, perfundált máj modellt szeretnénk beállítani. In vivo epe kiválasztást vizsgálhatunk különböző állatfajokon. A vizsgálati anyagot intra peritoneálisan vagy intra vénásan adjuk. Vér és epe mintákat veszünk. Széles körben használt, jól beállítható módszer, transzporter hatás mérésére kiváló. A vér-agy gátban (BBB) levő transzporeterkhez való kötődés vizsgálatára jelenleg különböző membrán alapú és sejtes assay-k állnak rendelkezésre. Az agyi penetráció, illetve BBB-ben található transzporter kölcsönhatások tanulmányozására in vivo patkány mikrodialízis technikákat használunk. Ezeket az in vivo teszteket altatott és éber állatokon végezzük. Ezen a területen kapacitásnövelést tervezünk új metodikák beállításához.

Eddig elért eredmények:

A pályázat keretében három új kutatóegység és 15 új k+f munkahely létesült a SOLVO Biotechnológiai Zrt.-nél. A Mikrodialízis Laboratóriumban olyan metodikai fejlesztésekre került sor, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarországon elsőként altatott és éber egereken is tudjunk agyi penetrációs vizsgálatokat végezni tesztanyagok szabad koncentrációjának az agyban, illetőleg a periférián történő folyamatos, párhuzamos meghatározása révén. Ezt a fajta mikrodialízis-technikát világszerte kevesen alkalmazzák sikerrel, mivel kivitelezése nagy rutint és speciális műtéti ismereteket igényel, ráadásul mindezt az egereknek megfelelő „mikro” méretekben is. Ezért várható, hogy a SOLVO által hamarosan bejelentendő mikrodialízis szolgáltatást nemzetközi érdeklődés fogja kísérni. Ez a módszer a szervezeten belüli anyagmegoszlás tanulmányozása mellett azt is lehetővé teszi, hogy genetikailag módosított egereken végezzünk különböző specifikus, mechanizmusorientált vizsgálatokat. Az új eljárásokkal hamarosan kibővül a SOLVO in vivo szolgáltatásainak palettája. A SOLVÓnál kialakításra kerülő új in vivo laboratóriumok közül a hepatikus barrier működésével foglalkozó csoport már a sebészeti technikák elsajátítását nagyrészt befejezte, s hamarosan a módszer validálást is megkezdi referenciamolekulák vizsgálatával. Az intesztinális barrierrel foglalkozó csoport új állatházat alakított ki és egereken elvégzett az orális felszívódásra irányuló validáló kísérleteket, melyek analitikai kiértékelésre várnak. Az izolált bélszakaszokon végezhető kísérletekhez is rendelkezésre állnak már a feltételek, rövidesen ezen a területen is eredmények várhatók. A 2. munkaszakaszban (2010.12.03-2011.06.02) jelentős eredményeket értünk el a transzporter kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas, élő állatokon illetve izolált szervpreparátumokon végezhető módszerek kifejlesztésének területén. A mikrodialízis technika a korábban alkalmazott patkány kísérletek mellett altatott és éber egereken is beállításra került és a módszervalidálás, illetve a szolgáltatás piacra vitele is folyamatban van. A MDR1 transzporter szubsztrát kinidinnel dózis-függés vizsgálatok kezdődtek egereken. Egy másik poteciális MDR1 szubsztrát (Roscovitine) vizsgálata is folyik in vivo altatott egereken. Ezen kívül egy BCRP transzporter szubsztráttal (Dantrolene) is futnak mikrodialízis kísérletek altatott patkányokon. Elindultak az epe-szekréciós vizsgálatok patkányokon. Lehetővé vált a jelzett BSEP transzporter szubsztrát (taurocholate) mérése plazma és epe mintákból TopCount készülék segítségével. Beszerzésre került az izolált bélszövet vizsgálatára alkalmas Ussing chamber rendszer, s elkezdődtek a validáló kísérletek egér bélszakaszon. Úgyszintén beszereztük az izolált szervi perfúziós rendszereket, melyek a máj és vese vizsgálatok beindítását teszik lehetővé. Folyamatban van az analitikai laboratórium műszerparkjának beszerzése/korszerűsítése. A projekt helyszíni ellenőrzésére 2011.10.21-én került sor.

Média:

http://radioplusz.hu http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/04/eu-tamogatassal-fejleszti-laborjait-a-solvo.html#more-117290 http://www.szeged.info.hu/eu-tamogatassal-fejleszti-laborjait-a-solvo-szeged/ http://uzleti-innovacio.blog.hu/2011/04/10/hass_alkoss_gyarapits_erre_kolti_a_penzedet_a_solvo http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/04/14/20/Szegedi_Regionalis_Hirado_2011_aprilis_14_16_35.aspx http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/laborokat_fejlesztenek_szegeden/2215108/